Fakta sid. 3

Waldorfförskolan Lillgården är en enskilt driven verksamhet. Vår huvudman är stiftelsen Lillgården. Stiftelsen har en styrelse med 5-6 ledamöter. Styrelsen består av representanter från kollegiet, föräldrar samt andra med förankring i waldorfpedagogiken. Vi följer utbildningsförvaltningens regler och riktlinjer för enskilt drivna verksamheter. Enligt Stockholms stads riktlinjer ska en förskola erbjuda öppettider i förhållande till föräldrars behov inom ramtiden 06.30-18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton. Mer om öppettider finns beskrivet i stadens riktlinjer för fristående förskola, www.stockholm.se/ef

<< Tillbaka