Waldorfförskolan:

Årstidsloppet

På waldorfförskolan ger årstidens växlingar verksamheten dess rytm. Rytmen under året, månaden, veckan och dagen är den bas som förskolan vilar på. Fri lek växlar med samlade aktiviteter och matstund och vila, vid ungefär samma tidpunkt under dagen. Det skapar glädje och tillit hos barnen. På så sätt kan de få en meningsfull känsla för sin vardag och sin tillvaro. Till årets rytm hör de fester som barn och vuxna planerar, förbereder och genomför tillsammans. Vardag och fest vävs tillsammans i förskolans liv. Fortsättning >>