Maten

För oss på waldorfförskolan är maten betydelsefull. Vi vill ha ett hållbart och medvetet förhållningssätt till vår miljö, därför serverar vi enbart vegetarisk mat, Kvalit√©n på råvarorna är hög, då vi använder enbart biodynamiskt eller ekologiskt odlade produkter. Barnen ges rika tillfällen till att uppleva doft och smak då maten lagas från grunden i vårt eget kök. Vi lägger också stor vikt vid att maten läggs upp vackert och ser god och smakrik ut.

Lek

En av grundstenarna i verksamheten på en waldorfförskola är den fria leken. Med fri lek menar vi den lek som växer fram mellan barnen utan vuxenstyrning. I den fria leken övar sig barnen inför livet. Det stärker deras självkänsla, gör dem kreativa och uppfinningsrika, ger dem tillfälle att öva sina sociala färdigheter, och att låta sin fantasi växa << Tillbaka | Fortsättning >>