Utemiljö

En waldorfförskola arbetar för att barnen ska ha möjlighet till daglig utevistelse. Utemiljön vill vi ska ge barnen tillfälle till lek och rörelse. Det ska finnas tillgång till sand, vatten, trä och sten och ibland eld. Allt för att barnen ska uppleva naturen och dess rika variation på lekmöjligheter. För dagens barn är rörelse en viktig ingrediens i deras utveckling. Utflykter och vandringar i skog och mark finns också som en del av waldorfförskolans verksamhet. Vi vill också att barnen ska få en förståelse för ett hållbart och aktsamt förhållningssätt till vår miljö, detta gör vi genom kompostering, sopsortering och en medvetenhet omkring mat och matavfall. I detta är barnen självklart delaktiga och aktiva.

Vuxna som förebilder.

Vi som arbetar på waldorfförskolan har alla valt den här pedagogiken för att den överensstämmer med vad vi tror på. Vi arbetar med att vara goda förebilder för barnen, och bemöta dem med värme och respekt. Alla vuxna på förskolan arbetar med det som behöver göras för waldorfförskolans vardag. Bakning, trädgårdsarbete, förberedelse av matlagning osv. Detta för att ge barnen möjlighet till efterhärmning och fantasilekar. << Tillbaka | Fortsättning >>