Sinnesupplevelser

Ett barn är mottagligt för sinnesupplevelser, speciellt det lilla barnet. Hos oss på waldorfförskolan får barnen tillfälle att uppleva med alla sina sinnen. Genom doft och smak när vi lagar mat och bakar. Genom syn och hörsel när vi målar eller sjunger, och genom att vi lägger stor vikt vid att barnets miljö inne och ute skall vara vacker och uppmuntra till lek. Vår läroplan i waldorfförskolan är ”En väg till frihet” som är ett måldokument för waldorfförskolan och Waldorfskolan. På så sätt får man en sammanhållen läroplan för alla stadier i barnets skolgång. Vi arbetar även efter den reviderade läroplanen Lpfö98 samt Stockholms stads förskoleplan << Tillbaka